ÄNDAMÅL

Kammarkollegiebeslut 1980-10-03:

Enligt testamente 1964-11-30 förordnade Carl G Åslund att vissa medel skulle tillfalla Holmgårdens ålderdomshem i Sundsvall.

[.] skall kommunstyrelsen handha den ekonomiska förvaltningen av fondens medel enligt de bestämmelser som gäller för sådan förvaltning. Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas av socialnämnden för fondens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl G Ålunds minnesfond
Organisationsnummer:802482-4529
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS