ÄNDAMÅL

25 % av återstoden av den årliga ränteavkastningen läggas till kapitalet, intill dess detta genom räntetillägg eller annat tillskott uppgår till 5.000:- kronor. Härefter upptages frågan om ytterligare avsättning till förnyad behandling av styrelsen för Stiftelsen Linköpings Ungdoms- och Hemgårdar. Räntan i övrigt fördelas årligen såsom ett eller flera stipendier till ungdom, som1/ visat stort intresse för ungdomsgårdarna och ådagalagt föredömligt uppträdande2/ önskar fortsatt utbildning i yrkesskola, folkhögskola eller liknande3/ och har behov av ekonomisk handräckning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl-Diedric Hamiltons minnesfond
Adress:
  • Linköpings kommun
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-20 61 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 408 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS