ÄNDAMÅL

Dessa 10.000 kr. öfverlemnas till Jönköpings stads Drätselkammare, vhilken, sedan den vunnit erfarenhet om huru stor del af beloppet behöfver afsättas, för att lemna tillräcklig afkastning för ett fullständigt och anständigt underhåll af de nämnde grafvarna jemte deras område på Jönköpings östra kyrkogård, har att dela det återstående kapitalet i två lika delar, hvaraf Drätselkammaren anslår den ena till något sådan inom Jönköpings stad välgörande ändamål, som ej direkt hörer under dess fattigvård, och lägger den andra hälften till den ”Jultomtarnas fond”, som enligt § 13 i sällskapet Jultomtarnes stadgar af Drätselkammaren förvaltas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl och Sofie Lundströms fond
Organisationsnummer:826000-0412
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 204 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS