ÄNDAMÅL

I december månad varje år skall fondens avkastning för året utdelas till i Lund bosatta personer, tillhörande s k pauvres honteux, dock att släktingar till Ellen Bruzelius på Brezelius och Meyers sida, tillhörande nämnda kategori, skola ha företrädetill utdelningen även om de ej äro bosatta i Lund. Sparbanken i Lund äga vid utdelningen fördela tillgängligt belopp i lämpligt antal poster om lika eller varierande belopp, I särskilt ömmande fall kunna beloppen utökas utöver vad som annars är brukligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ellen Bruzelius Stiftelse
Organisationsnummer:845000-5346
Adress:
  • Bruzelius
  • Villagatan 13 B
  • 11432 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5721270
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS