ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten kvarnbyggnaden med därtill hörande anläggningar samt i dessa förvarade inventarier m m samt bedriva museal verksamhet och forskning i anknytning till Boxholms Bruk och Boxholms kommun.

Förvaltningen bör ske på ett sådant sätt att den nuvarande industrimiljön bevaras så orörd som möjligt. Byggnader, anläggningar och inventarier bör sålunda underhållas så att anläggningen som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De bör också i den mån detta är praktiskt möjligt, hållas tillgängliga för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Boxholms bruksmuseum
Organisationsnummer:823000-5954
Adress:
  • Magnusvägen 4
  • 595 71 Boxholm
Telefonnummer:0706659012
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS