ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden använder enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för skolelever från Boxholms kommun, företrädesvis för- belöning eller uppmuntran av elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott- belöning åt elev som innehaft av skolan eller elevråd tilldelat förtroendeuppdrag- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål- förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Boxholm skolors samfond
Organisationsnummer:802479-0167
Adress:
  • Boxholms kommun
  • Box 79
  • 590 10 Boxholm
Telefonnummer:0142-89500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:207 950 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS