ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall i första hand användas för bidrag till beredande av lokaler för undervisning och kursverksamhet, huvudsakligen för ungdom samt övrig jämförlig ungdomsverksamhet. Vidare kan i andra hand om förvaltningsnämnden så finner lämpligt, avkastningen användas även till främjande av verksamheten inom kyrkorna och skolväsendet samt för ändamål som äro avsedda att bereda god uppfostran åt barn i Normlösa ävensom att lämna bidrag till tydliga begåvningar i och för deras utbildning i de avseenden, vartill deras anlag hänvisa. Av avkastningen må även i sista hand kunna lämnas bidrag till behövande ortsbor i och för deras försörjning. Det är givarens önskan att styrelsen tillser att familjen Willéns gravar hållas i vårdat skick, i den mån det ej sker genom familjens försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna och Otto Willéns stiftelse
Organisationsnummer:802479-0001
Adress:
  • Anders Ericsson
  • Skonberga Kullen 1
  • 596 93 Skänninge
Telefonnummer:0142-36 00 52
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:144 763 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS