ÄNDAMÅL

Hälften av fondens avkastning skall årligen utdelas till behövande småbrukare inom församlingen (Boda församling), med företrädesrätt för den eller dem, som under gånget år oförskyllt lidit skada eller förlust. Sedan fondens kapital uppgått till 10 000 kronor står det förvaltaren fritt att besluta att mindre del än hälften av årliga räntan kapitaliseras.Enligt beslut från Kammarkollegiet 1976-01-16 får i andra hand fondens avkastning användas till behövande inom församlingen dock att fondens avkastning inte får utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.Enligt beslut från Kammarkollegiet 2013-10-15 upphävs donationsbrevets avkastnings- och kapitaliseringsföreskrifter så att hela kapitalet kan användas till ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Boda småbrukares understödsfond
Organisationsnummer:802423-8456
Adress:
  • Rättviks pastorat / Rättviks kyrkoråd
  • Pilgatan 17
  • 795 32 Rättvik
Telefonnummer:0248-736 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:32 948 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS