ÄNDAMÅL

Fonden har permuterats den 21 januari 1977. Därvid har beslutats att fonden skall utgöra en särfond med samma ändamålsbestämning som sociala centralnämndens 2:a samfond. Detta innebär således: Att minst 10 % av avkastningen skall läggas till kapitalet, att ändamålet för samfonden skall vara bidrag till behövande barn och ungdomar inom förutvarande Gävle stad. Avkastningen skall användas till storleksmaximerade bidrag till handikappade eller utveckligsstörda barn och avses skola stödja trivselskapande aktiviteter, att avkastningen inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel samt att vid disposition av fonden skall tas till föreskrifterna för donationen i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alma Charlotta Lindholms Barnfond
Organisationsnummer:885000-9120
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 609 043 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS