ÄNDAMÅL

4% av räntan skall utdelas 2 stipendier, ett å 125 och ett å 75 kr. Räntan å varje helt 1000- tal kr utöver grund kapitalet (5000 kr) utdelas som särskilda stipendier. Utser lärarkollegiet ynglingar tillhörande latin gymnasiet vilka härstamma från stiftets landsbygd och är i behov av understöd samt framstående i studier, främst humanistiska ämnen och kända för flit och gott uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Biskop C. H. Rundgrens stipendiefond
Organisationsnummer:802480-5148
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:352 621 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS