ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden, vars kapitalvärde ej får förminskas, skall vid examen, som hålls vid avslutning av skolans läsår, utdelas som stipendium till ett av Mora kommunala mellanskolas elever från Mora socken eller Morastrands köping, varvid i första rummet kvinnlig elev bör ifrågakomma.Till stipendiat kan ej sådan elev ifrågakomma, vilka själv kan, bekosta sin skolgång eller vilkens föräldrar äro i den ekonomiska ställning, att de utan kännbara ekonomiska uppoffringar kunna bära kostnaderna för sina barns skolgång.Stipendiet, som enbart kan innehavas en gång, skall utdelas till sådan elev, som ådagalagt ett mycket gott uppförande och fastän ej rikt begåvad, genom ihärdigt och flit inhämtat goda kunskaper i förhållande till sin ålder och begåvning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brita Scholins stipendiefond
Organisationsnummer:802480-5262
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Telefonnummer:0250-26 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:151 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS