ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Ändamålet kan fullföljas genom att lämna anslag och bidrag till organisationer – inom och utom landet – som arbetar för att stärka kvinnors rätt till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och jämlikhet inom familjen samt till organisationer, som arbetar mot våld, företrädesvis mot kvinnor i alla samhällsklasser, alla åldrar och oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Amnesty ska vara en prioriterad mottagare under förutsättning att styrelsen finner projekt inom organisationen som är lämpliga att stödja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birgit
Organisationsnummer:802478-7502
Adress:
  • Johan Edqvist
  • Box 7785
  • 10396 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-614 25 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS