ÄNDAMÅL

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för att TIOLIV ska kunna bestå för evigt utan att bolaget börsintroduceras eller säljas till andra ”utomstående” än nyckelpersoner anställda i ERP eller i något annat av TIOLIVs dotterbolag och för att mina såväl biologiska som adopterade avkomlingar (i fortsättningen avkomlingar) ska kunna delta i den vidare utvecklingen av TIOLIV och dess dotterbolag eller kunna antingen studera i den utsträckning som de önskar eller som entreprenörer utveckla egna företag [..]. Stiftelsen ska främja de i ingressen angivna syftena genom att med bibehållandet av sin rösträttsmajoritet i TIOLIV,
A. dels verka för att
1.TIOLIV genom sitt dotteraktiebolag ERP eller andra dotterbolag distribuerar plast- och gummiråvaror eller bedriver annan handels- eller produktionsverksamhet som står sig i den globala konkurrensen,
2. ägandet av TIOLIV regleras i aktieägaravtal,
3. i aktieägaravtalet enligt p.2 som ett minimum ingår regler om att a)AIAP ska vara skyldig att lämna Stiftelsen penninglån utan säkerhet vid emission av aktier i TIOLIV, b)AIAP i annat fall ska vara skyldig att lämna Stiftelsen penninglån utan säkerhet på högst sju inkomstbasbelopp, c)ordföranden i Stiftelsens styrelse ska väljas som ordförande också i styrelsen för TIOLIV och dess helägda dotterbolag, d)avkomlingar till Peter Philip med fallenhet därför ska kunna väljas in i styrelsen för TIOLIV eller kunna väljas in i styrelsen för eller anställas i ERP eller andra dotterbolag, e)AIAP ska kunna erbjuda nyckelpersoner anställda i ERP eller annat dotterbolag att förvärva aktier i TIOLIV samt att f) AIAP i ett sådant erbjudande som avses i p. e ovan, ska informera om att det kan finnas en möjlighet för antingen AIAP eller Stiftelsen att efter ansökan därom medverka vid finansieringen av förvärvet genom ett lån under högst tre år, mot marknadsmässig ränta och med de förvärvade aktierna i TIOLIV som säkerhet.
B. dels ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar utge
4. sådant penninglån som avses i p. A 3 f och
5. kontanta bidrag tidigast fem år efter grundandet av Stiftelsen till mina avkomlingar som ansökt därom för studier på maximalt tre inkomstbasbelopp per år under högst tre år eller för stöd vid uppstarten av eget företag på maximalt sex inkomstbasbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Peter Philips Stiftelse
Organisationsnummer:802478-8559
Adress:
  • Peter Philip
  • Hälsingegatan 61
  • 113 66 Stockholm
Telefonnummer:0708-58 72 17
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS