ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen oavkortat skall tillfalla ålderdomshemmet Solängen i Ryd att efter förslag från och i samråd med personalen och pensionärerna därstädes användas till Solängens prydande och till ökad trivsel å hemmet t ex som anordnande av samkväm med underhållning, utflykter och liknande trivselbefrämjande aktiviteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bille Johanssons Minnesfond
Organisationsnummer:802478-8617
Adress:
  • Tingsryds kommun, kommunstyrelsen
  • Box 88
  • 36222 Tingsryd
Telefonnummer:0477-441 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS