ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning utdelas av sjukhusets direktion eller av sjukhusledningen för nedanstående ändamål:
Utgifter i samband med personalaftnar eller liknande sammankomster, där kaffeservering och underhållning förekommer.
Utgifter för personalens och patienternas trevnad i samband med utflykter och liknande tillfällen.
Utgifter i samband med kursverksamhet för patienterna.
Skulle de organisatoriska eller ekonomiska förhållandena för personal och patienter ändras på ett sådant sätt att dessa villkor bedömas svåra eller olämpliga att följa, överlåtes åt sjukhusets direktion att besluta om avkastningens fördelning efter vad som bedömes mest lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Nilsson i Stångby stiftelse
Organisationsnummer:845001-5089
Adress:
  • Region SkÃ¥ne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS