ÄNDAMÅL

Fondens afkastning skall förfaras sålunda: 1:o) Så länge jag lefver förbehåller jag mig att ensam uppbära hela fondens afkastning. 2:o) Efter mitt frånfälle skall fondens afkastning upbäras af min syster Fru von Bahr och efter hennes frånfälle af hennes man Kapten von Bahr samt efter båda makarnas frånfälle af Kapten von Bahrs efterlevande barn i lika delar. 3:o) Efter Fru von Bahrs och hennes mans samt dennes barns frånfälle sker ej regelbunden utdelning af fondens afkastning utan afsättes densamma för att utdelas i större eller mindre summor, såsom uppfostringshjälp till den eller de af Kapten von Bahrs efterkommande som därom ansöka och kunna vara i behof.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergmanska fonden (för grenen von Bahr)
Organisationsnummer:102015-9412
Adress:
  • Bendz
  • Rödbosundsvägen 22
  • 184 60 Åkersberga
Telefonnummer:709396971
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS