ÄNDAMÅL

Av stiftelsens bruttoavkastning ska 15 % läggas till stiftelsens kapital och återstoden sedan skatter och kostnader avgått (nedan kallad ” den utdelningsbara avkastningen”) utbetalas till greve Axel Charles-Emil Lewenhaupt. Då greve Axel Charles-Emil Lewenhaupt gått bort tillkommer den utdelningsbara avkastningen hans barn (i avlidet barns ställe träder barnets arvsberättigade skyldemän), så länge något av greve Axel Charles-Emil Lewenhaupts barn är i livet. Då samtliga greve Axel Charles-Emil Lewenhaupts barn avlidit, ska banken överlämna stiftelsens kapitalmedel jämte eventuellt då befintliga avkastningsmedel till Riddarhusdirektionen, och ska stiftelsen därefter förvaltas av Riddarhusetdirektionen. Av stiftelsens årliga bruttoavkastning ska allt framgent 15 % tilläggas stiftelsens kapital; den utdelningsbara avkastningen ska efter ansökan utbetalas vart annat år till medlem av ätten Berg von Linde och vart annat år till medlem av ätten Ramel; vem av de sökande, som ska tilldelas avkastningen, äger Riddarhusdirektionen fritt bestämma, därvid avseende i första hand ska fästas vid vederbörandes släktskap med oss.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Berg von Linde-Ramelska fonden
Organisationsnummer:129003-0269
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40  Stockholm
Telefonnummer:08- 763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS