ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom miljöområdet i vid bemärkelse således innefattande bland annat ekologi, arbetsmiljö, barns och ungdomars miljö, samt inre, andlig, miljö. Stiftelsen skall främja spridandet av kunskap om och förståelse för de därmed sammanhängande frågorna, särskilt till barn och ungdom.

Stiftelsen utdelar stipendier och bidrag på eget initiativ men framförallt efter ansökan.
Ansökan gör på stiftelsen ansökningsformulär.
Det som skall finnas med i ansökan:
• Vad Du/Ni söker för.
• Budget eller ekonomisk plan för det som ansökan avser.
• När behövs bidraget?
• Hur ska projektet redovisas?
• Vilka eventuella andra har ni sökt bidrag från?
Ansökningarna ska vara inne senast 15 mars för att behandlas i stiftelsens styrelse omkring mitten av april samma år.

Posta din ansökan underskriven till:

Stiftelsen Barn och Miljö
Fågelkärrsvägen 18
122 32 Enskede

Ansökan kan sändas via e-post om den är underskriven och inskannad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barn och Miljö
Organisationsnummer:802016-4490
Adress:
  • L och E Norlunds stiftelse
  • Hälsingegatan 61
  • 113 66  Stockholm
Ansökningstid:1 januari — 15 mars
Kontaktperson:Tommie Lindström
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS