ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning främja barn- och ungdomsvård och bistå åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller på annat sätt behövande i Landskrona kommun. Ur samfondens avkastning skall vidare erläggas kostnad för vård av Ida Lindhs och hennes föräldrars grav, dock högst med så stort belopp som motsvarar donationsfondens del i samfondens avkastning. Av samfondens årliga nettoavkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Utdelning får endast ske för sådana ändamål eller behov, som stad eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landskrona kommuns samfond nr 1 – social fond till förmån för boende i Landskrona kommun
Organisationsnummer:844001-1008
Adress:
  • Landskrona Kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 261 80 LANDSKRONA
Telefonnummer:0418-47 00 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Märta Claëson
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS