ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja alternativa levnadssätt, i synnerhet i sammanslutningar även som anordnande och genomförande av offentliga seminarier och workshops genom vilka ges råd och stöd till människor i deras självständiga sätt att leva och med avsikt att befrämja och förbättra själsligt och psykiskt välbefinnande. I förvissning om att samförstånd mellan nationer och kulturer utan inskränkning genom statliga gränser utgör basen för fredlig och respektfull samlevnad engagera vi stiftare oss för att befrämja ett interkulturellt utbyte. Stiftelsen vill därmed i synnerhet främja och bevara fredlig samvaro mellan kvinna och man, barn och vuxen, människa, djur och växter i det att de härigenom vunna insikterna kan förmedlas och läras ut till generationer i grupparbeten och individuellt. Stiftelsen ska därutöver blåsa nytt liv i Rudolf och Marie Steiners antroposofiska humaniora som andlig grundval för stiftelsen. Stiftelsen vill befrämja artistiskt arbete och konsthantverk. Därutöver vill stiftelsen ge understöd till barn- och ungdomsarbete genom att inspirera till nya tidsenliga och framtidsorienterade undervisningsformer och främja interkulturell fredsuppfostran och förståelse mellan nationer. Dessutom vill stiftelsen möjliggöra kulturevenemang som danskvällar, teater och konserter samt marknader på landsbygden och tillskapa en återkommande mötesplats för alla generationer. Dessutom åtar stiftelsen sig att bidraga till allmän folkbildning. Detta ska ske genom att stiftelsen åskådligt och genom praktisk handling påvisar möjligheter till självförsörjning, artkorrekt djurhållning, hållbart och ekologiskt lantbruk liksom meningsfullt nyttjande av förnyelsebara energier. Stiftelsens ändamål kan särskilt uppnås genom att verksamhet bedrivs på en stadigvarande plats på landsbygden. Stiftelsen avser att anskaffa medel för befrämjandet av ovannämnda ändamål eller för förverkligandet av ändamålen via andra privata eller offentliga organ. Stiftelsen kan för att förverkliga stiftelseändamålet bedriva andra ändamålsenliga organisationsformer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aurea Arcadia
Organisationsnummer:802481-8125
Adress:
  • Ismael Volk
  • Börstorp Slott 1
  • 542 92 Mariestad
Telefonnummer:4.92E+12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Ismael Volk
Tillgångar:73 164 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS