ÄNDAMÅL

Om ränteöverskott uppkommer, sedan kostnaderna för gravens skötsel bestritts, bör en tiondel därav läggas till kapitalet och återstoden lämnat till någon av läroverkets betjäning, vaktmästare, eldare, städerska m fl – därest han eller hon redan under tjänsten skulle vara synnerligen behövande eller eljest givas som understöd åt behövande person, som är änka efter eller barn till vaktmästare, eldare eller annan manlig betjäning vid läroverket, barn till kvinnlig betjäning t ex städerska, som varit anställd vid läroverket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Wetterlings gravfond
Organisationsnummer:878002-2847
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 Västerås
Telefonnummer:021-39 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS