ÄNDAMÅL

[…] avkastningen av detta, sedan 1/10 lagts till kapitalet, skall få användas till att bereda trevnad för skolledare och lärare vid Rudbeckianska gymnasiet, varvid hänsyn i möjligaste mån tas till stiftarnas i testamente uttalade avsikter.[…] den i stiftelsen disponibla avkastningen inte får användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Wetterlings geografifond (fastighetsfonden)
Organisationsnummer:878002-2839
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 Västerås
Telefonnummer:021-39 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS