ÄNDAMÅL

Årliga räntan därav efter Riddarhusdirektionens närmare bestämmelser såsom studieunderstöd lämnas till en obemedlad, behövande studerande manlig medlem, icke yngre än 16 och icke äldre än 25 år, av adliga ätten Sköldebrand eller friherrliga ätten Wrangel av Lindeberg eller med dessa ätter befryndad, å Svenska Riddarhuset introducerad ätt, likväl alltid med företräde för medlem av ätten Sköldebrand framför medlem av friherrliga ätten Wrangel af Lindeber, för medlem av sistnämnda ätt framför medlem av med densamma eller ätten Sködebrand befryndad ätt och för medlem av med ätten Sködebrand befryndad ätt framför medlem av med friherrliga ätten Wangel af Lindeberg befryndad ätt ävensom med företräde för medlem av närmare befryndad ätt framför medlem av fjärmare befryndad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen August Sköldebrands stipendiefond
Organisationsnummer:102016-3901
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS