ÄNDAMÅL

Till ogift prästdotter från Tryserum. Skulle inom Tryserums församling icke finnas någon ogift prästdotter, vilkens fader tjänstgjort och avlidit härstädes eller icke vara i behov av räntan, Femtio riksdaler riksgälds, så skall denna räntan genom pastorsämbetets, kyrkorådets och socknenämndens gemensamma beslut fördelas mellan de gamla, som äro behövande, sjukliga och utfattige inom Tryserums socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Atterbomska donationen
Organisationsnummer:802479-4904
Adress:
  • Valdemarsviks-Ringarums pastorat
  • Kyrkogatan 17
  • 615 31  Valdemarsvik
Telefonnummer:0123-10251
E-post:mimmi.linna@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 400 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS