ÄNDAMÅL

Fonden har till syfte att genom utdelning av stipendier för studier, instrumentinköp, eller andra insatser för ett gott studieresultat, gynna unga violinister i musikalisk yrkesförberedelse.

Stipendiet ska årligen, efter vederbörliga prov inom ramen för KMA:s stipendieverksamhet, utdelas i enlighet med violinjuryns vid KMA:s bestämmande.
Juryn äger rätt att utse flera mottagare.
Skulle behörig sökande saknas reserveras stipendiesumman till nästföljande år.
Tillkännagivnadet sker vid KMA:s högtidsdag vid månadsskiftet nov/dec.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arthur Nestlers stipendiefond
Organisationsnummer:802478-1711
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS