ÄNDAMÅL

Att stimulera initiativ och idéer som bedöms främja en positiv utveckling och skapa arbetstillfällen i Åmotsbruk. Såväl enskilda som föreningar kan söka bidrag från fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arthur Asps Minnesfond för Åmot
Organisationsnummer:885501-4745
Adress:
  • Bruksvägen 1
  • 816 95 ÅMOTSBRUK
Telefonnummer:076-027 70 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Marko Alm
Tillgångar:24 865 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS