ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till IOGT-NTO-rörelsens arbete för barns och ungdoms fostran och utbildning.

Åttio (80) procent av stiftelsens totala årliga avkastning skall före den 1 april påföljande år utbetalas som bidrag till IOGT-NTO-rörelsens arbete för barns och ungdoms fostran och utbildning sålunda:

a) Trettio (30) procent av den totala nettoavkastningen till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds (NSF) kår Stålringen i Fagersta, /…/, att utgå så länge NSF tillhör IOGT-NTO-rörelsen i Sverige och kåren bedriver barn- och ungdomsarbete. Uppfylls inte dessa villkor, skall bidraget tillfalla IOGT International enligt b) nedan.

b) Femtio (50) procent av den totala nettoavkastningen till huvudorganisationen IOGT International, Stockholm, /…/.

c) Härutöver skall gälla, att varje bidragsbelopp avrundas uppåt till närmaste 500-tal kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:May och Matts Brobergs stiftelse
Organisationsnummer:802482-4016
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-739 01 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS