ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna ges möjlighet till att utöva scenkonst såsom teater, dans och annan konstnärlig verksamhet främst på Telefonfabriken Scen & Konsthall vid Telefonplan i Stockholm.

Stiftelsen ska i första hand tillgodose sitt ändamål genom att främja Telefonfabriken Scen & Konsthall och säkerställa dess långsiktiga verksamhet. /./

Ändamålet kan tillgodoses genom att stiftelsen lämnar bidrag för ”Telefonfabriken Scen & Konsthalls” drift och verksamhet men också genom att stiftelsen är ägare av verksamheten direkt eller indirekt. Vidare kan ändamålet även tillgodoses genom bidrag till aktör som bedriver verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Telefonfabrikens scen.

Stiftelsen kan även i andra hand, för att uppfylla sitt syfte, utlysa stipendier och lämna bidrag till andra aktörer som uppfyller ändamålet i Stiftelsen. /./

Till fullgörande av stiftelsens ändamål får styrelsen disponera den årliga nettoavkastningen (löpande avkastning samt realisationsresultat) av stiftelsekapitalet. Av det stiftelsekapital som tillskjutits vid stiftelsens bildande får en femtedel tas i anspråk per år under stiftelsens fem första år.

Styrelsen får besluta om att hela eller delar av stiftelsens avkastning ska tillföras stiftelsekapitalet.

För att tillgodose ändamålet att säkerställa Telefonfabriken Scen & Konsthall dess långsiktiga verksamhet får styrelsen även efter särskilt övervägande nyttja del av stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Arabella
Organisationsnummer:802482-3885
Adress:
  • Björn Wittmark
  • Heleneborgsgatan 12 B
  • 117 32 Stockholm
Telefonnummer:0705-806079
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS