ÄNDAMÅL

Bör årligen tvenne premier om vardera 100 kronor utdelas till en kapellist och en andre tenor, som gjort sig därav förtjänta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anne-Marie Strandbergs premiefond
Organisationsnummer:802480-3218
Adress:
  • Norrlands nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS