ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål skall vara att, genom att förvalta och hyra ut fastigheten Örkenvej 100, 43 BÆ, Anholt by, Anholt, tillförsäkra stiftarens avkomlingars behov av rekreation på kustnära ort. Stiftelsen skall verka för att upprätthålla en god relation till Anholt och dess invånare. Styrelsen får även låta hyra ut fastigheten till annan person än stiftarens avkomlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anholt Fyrgård
Organisationsnummer:802478-8047
Adress:
  • Jäger Márky Arén
  • Fyradalersgatan 31
  • 413 19 Göteborg
Telefonnummer:0705-740591
E-post:jager@aren.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 517 180 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS