ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas dels till bidrag till beredande av sanatorie- eller annan vård åt mindre bemedlade inom Malmö Caroli församling (S:t Pauli) mantalsskrivna tuberkulossjuka, dels ock till hjälp åt ävenledes mindre bemedlade inom samma församling mantalsskrivna konvalescenter efter svårare sjukdomar. Skulle avkastningen för något år icke i sin helhet behöva tagas i anspråk för sagda ändamål, skall det belopp, som ej sålunda disponeras i stället tillfalla hednamissionen.

Enligt Kammarkollegiets beslut 2023-03-10, dnr 9.2-11383-2021, ändras stiftelsens geografiska upptagningsområde till att i första hand avse tidigare S:t Pauli församling och i andra hand Malmö pastorat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Amelie Christine Swenssons, född Möllerström, och f. bankkassör C. H. Swenssons fond för vård åt i Malmö Caroli försa
Organisationsnummer:846004-5878
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 Malmö
Telefonnummer:040-35 91 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS