ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att uppmärksamma kognitiva sjukdomar – eller förstadier – som Alzheimer, genom att i egen regi eller i samverkan med andra, ge information och bedriva opinionsbildning kring kognitiva sjukdomar. Vidare är stiftelsens ändamål att stödja den vetenskapliga patientnära forskning kring kognitiva sjukdomar och att stödja de personer som fått en kognitiv sjukdom diagnostiserad och som behöver verktyg för att kunna leva ett fungerade liv.Stiftelsen kan lämna bidrag och stöd på eget initiativ enligt de regler som styrelsen fastställer. Bidrag och stöd ska kunna ges till personer som nyligen diagnostiserats med kognitiva sjukdomar och till fysiska eller juridiska personer som verkar för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alzheimer Life
Organisationsnummer:802481-6491
Adress:
  • Odengatan 60
  • 11322 STOCKHOLM
Telefonnummer:705331365
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS