ÄNDAMÅL

Hvarje år omkring den 25 September utdelas medlen till fattiga personer inom Gåsö och Skaftö kommun, hvarvid fattiga släktningar och anförvanter till oss, om sådana finnas, skola hafva företräde, dock ej samma personer, släktingar eller andr, bekomma utdelning mera än två år å rad, för än två år därefter förflutit. Denna utdelning får ej användas till lindring i kommunens fattigvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Amanda och Hilmer Olssons stiftelse
Organisationsnummer:854600-1051
Adress:
  • Övre Kyrkogatan 3
  • 453 30 Lysekil
Telefonnummer:0523-293200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:386 817 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS