ÄNDAMÅL

Avkastningen skall utgå till någon ensamstående person inom Kyrkhults nuvarande kommun, som uppnått 60 års ålder, men ännu ej kommit i åtnjutande av folkpension eller annan pension eller därmed jämförlig inkomst. Vederbörande skall hava gjort sig känd att under sin krafts dagar vilja arbeta och själv klara sig samt fört en hedrande vandel. Vederbörande får ej uppbära fattigvårdshjälp eller vistas på anstalt. När vederbörande uppnår folkpensionsåldern eller å annat sätt erhåller understöd eller livränta skall ny pensionstagare utses.

Pensionsen är alltså avsedd att vara en hjälp och uppmuntran till person, som velat arbeta men för vilken krafterna sviket. För det fall att pensionsåldern för folkpension kommer att sänkas skall denna pension utbetalas, så att den kan utgå tidigast fem år före folkpensionsåldern.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alma Lindblads Pensionsfond
Organisationsnummer:836200-7158
Adress:
  • Kyrkhults Församling
  • Fridaforsvägen 9
  • 293 74 Kyrkhult
Telefonnummer:0454-302140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS