ÄNDAMÅL

Avkastningen skall i december varje år användas till pensioner åt behövande ogifta kvinnor inom Stockholm, som äro minst 50 år. Pensionerna må utgå med belopp, som drätselnämnden i varje särskilt fall prövar skäligt.

Understöd må icke utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alida Marius´pensionsfond
Organisationsnummer:802405-1487
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS