ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall årligen utbetalas med 1/3 till Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök, med 1/3 till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan i Göteborg samt 1/3 till Kungsbacka Djurskyddsförening.Stiftelsen skall fortleva och utbetalning ske enligt ovan intill dess djursjukhus alt. klinik uppföres i Kungsbacka. Härefter skall hela stiftelsens avkastning istället för som ovan stadgas utbetalas såsom bidrag till bekostande av sjukhuset alt. klinikens årliga drift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alice och Valfrid Allersunds Fond för djurskyddsändamål
Organisationsnummer:802480-2277
Adress:
  • Advokatfirman Fredrik Toftered AB
  • Storgatan 33
  • 434 32 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-770 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS