ÄNDAMÅL

1. Nettoavkastningen av kapitalet skall, i den mån så erfordras, användas för betalning av skötsel och underhåll av gravplats nr 3915 å fältet K inom östra kyrkogården i Göteborg samt det å denna gravplats uppförda mausoleet.3. Om något år avkastningen ej i sin helhet skulle behöva användas för i moment 1 angivet ändamål, skall överskottet läggas till kapitalet att förvaltas i enlighet med de för detsamma gällande bestämmelserna. Undantag från denna regel görs endast enligt punk 7 nedan.7. Skulle stiftelsens kapital avkasta mer än dubbelt så mycket som utgifterna under något visst år, skall enligt punkt 3 ovan en summa, so är lika stor som utgifterna läggas till kapitalet, och det överskjutande beloppet skall utbetalas till behövande enligt bedömande av förtroende man.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alice Keillers Gravfond
Organisationsnummer:857200-8681
Adress:
  • David Keiller
  • 411 36 Göteborg
Telefonnummer:0705-301201
E-post:david.keiller@tele2.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:310 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS