ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte och ändamål är att främja uppfostran av barn och ungdomar samt undervisning och utbildning genom att stödja föräldrar och skolpersonal i deras strävan att ge barn och ungdomar en trygg uppväxtmiljö, en allsidig utbildning och en god utveckling. Stiftelsen skall även arbeta aktivt i skolpolitiska frågor genom opinionsbildning och på andra sätt samt även arbeta för att stärka inflytandet i varje skolform och samhället i övrigt för skolelever och föräldrar till skolelever.

Stiftelsens ändamål ska främjas genom att ta fram undervisningsmaterial, anordna föreläsningar, driva opinionsbildning eller på annat sätt verka för barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aktiv Skola
Organisationsnummer:802478-2255
Adress:
  • Box 9015
  • 700 09 Ã–REBRO
Telefonnummer:019-368 07 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS