ÄNDAMÅL

Uppmärksamma och när så är motiverat även belöna enskilda personer, grupper av personer och organisationer som gör viktiga och värdefulla insatser i den anda och inriktning som Förbundet Aktion Skåne Miljö arbetade efter under åren 1971 – 2011. Speciellt skall insatser vad avser undervisning, utbildning, forskning och opinionsbildning beaktas.Uppmärksamheten skall ske vid en ceremoni varvid ett diplom, förtjänsttecken eller motsvarande offentligt överlämnas till den eller de som utsetts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aktion Skåne Miljö
Organisationsnummer:802481-4892
Adress:
  • Gösta Melander
  • Beleshögsvägen 15
  • 216 18 Limhamn
Telefonnummer:0707-250915
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:500 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS