ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att använda avkastningen från sina tillgångar till främjande av flickors utbildning och rätt till fri skolgång. Ändamålet kan tillgodoses bland annat genom bidrag, gåvor och annat stöd direkt till ovan nämnda ändamål eller indirekt till andra allmännyttiga organisationer som bedriver verksamhet som omfattas av Stiftelsens ändamål. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet, direkt eller indirekt. Stiftelsen får vara moderstiftelse. Stiftelsen får mottaga gåvor och bidrag från var och en som vill främja Stiftelsens ändamål. Även Stiftelsens kapital får användas för att främja Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Akicia International
Organisationsnummer:802481-8166
Adress:
  • Steglitsvägen 14
  • 192 55 Sollentuna
Telefonnummer:0736-006480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS