ÄNDAMÅL

Stiftelsen bör årligen ökas med en tiondel av avkastningen. Fondens övriga avkastning bör användas för utställning av samlingarna av Ottilia Adelborgs konstverk, om detta behöves, samt för Minnesstugans underhåll och nyanskaffning. Med underhåll avses därvid konservering och vård av föremål, särskilt textilier, som behöva sakkunnig skötsel i samråd med landsantikvarien eller den han anvisar. Nyanskaffning skall gälla sådana föremål från Gagnef, som bidraga till att ge en rikare bild av Gagnefs kulturhistoria med särskild hänsyn till bondens liv under året. Av denna fond bör även utgå underhåll för den, af Uhrska graven på Stockholms norra begravningsplats enligt gravbrev n:o 263 av den 3/1 1846. Medlen få ej användas till vakthållning, ordinarie underhålls- och städningskostnader, ej heller till bokinköp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adelborgska fonden för Gagnefs minnesstuga
Organisationsnummer:882600-5962
Adress:
  • Gagnefs kommun
  • Färjbacksvägen 5
  • 785 80 GAGNEF
Telefonnummer:0241-151 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:62 320 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS