ÄNDAMÅL

Att låta trycka och ge ut kristen litteratur. Att förvalta det varulager och de kontanta medel som vid bildandet övertas från handelsbolaget: A.B. Petersons Förlag. Att förvalta de medel som inflyter till stiftelsen genom försäljning samt genom gåvor och testamenten. Att bedriva verksamheten helt utan vinstsyfte och i möjligaste mån genom frivilliga arbetsinsatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A.B. Petersons Förlag
Organisationsnummer:857205-5427
Adress:
  • S:t Olofsgatan 57
  • 417 28 Göteborg
Telefonnummer:031-514306
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:77 517 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS