ÄNDAMÅL

Trefemtedelar deraf användas till inköp af kläder och böcker att vid jultiden hvarje år utdelas till fattiga lärjungar, för tvåfemtedelar af värdet vid stadens högre elementarläroverk och för en femtedel vid stadens folkskola, samt tvåfemtedelar kontant tilldelas stadens handtverksångsförening eller skarpskyttemusikkår till hälften hvardera, men om sångföreningen eller skarpskyttemusikkåren skulle upphöra att finnas, tillfaller den enas femtedel af räntan den andra, derest ej likartad förening eller kår bildas i den upphördas ställe, hvaremot om båda upphöra, deras två femtedelar af räntan, så länge sådan förening eller kör ej finnes, skall tillfalla Elemenarläroverket och folkskolan till lika fördelning sig emellan och användning på förut stadgat sätt. Bildas förr eller senare likartad sångförening eller musikkår i den eller de upphördas ställe, inträder den nybildade i de upphördas rätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond
Organisationsnummer:802478-5613
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 127 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS