ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för att främja ungdomars mentala hälsa genom bland annat hjälpverksamhet, utbildning, utvecklingssamarbeten, opinionsbildning,
forskning och informationsspridning.

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att utdela anslag eller på annat sätt ekonomiskt stödja olika projekt, även interna, med det i punkt 2 i stiftelseförordnandet/stadgarna angivna syftet. Anslagen kan avse såväl planering som genomförande av projekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SplitEven Insamlingsstiftelsen för mental hälsa
Organisationsnummer:802482-4487
Adress:
  • Lunden Infotech AB
  • Södra Larmgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Telefonnummer:0703-246903
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS