ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sparsamheten i Sverige genom att som aktieägare i bankaktiebolag med org. nr 516406-0088 (nedan benämnt Banken) eller i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas och annars, om stiftelsen avyttrat del av eller samtliga sina aktier i Banken mot annat vederlag än aktier i annat bankaktiebolag, genom att med den löpande avkastningen på sin förmögenhet anordna seminarier eller utge skrifter till belysning av sagda ideér och värderingar. Utan hinder av det nu anförda får stiftelsen med den löpande avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn-och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom Sparbaken Finns tidigare verksamhetsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Finn
Organisationsnummer:802426-5434
Adress:
  • Kyrkogatan 7
  • 222 22 Lund
Telefonnummer:046-167700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS