ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola för – belöning eller uppmuntran till elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik, idrott eller slöjd,- stipendium för fortsatt utbildning, – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller- förvärv av material m.m.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelse vid grundskolan i Örkelljunga kommun
Organisationsnummer:802501-7404
Adress:
  • Örkelljunga kommun
  • 28680 Örkelljunga
Telefonnummer:0435-550 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:124 106 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS