ÄNDAMÅL

2.1 Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Alingsås AB blir en effektiv och konkurrenskraftig bank på marknaden. 2.2 Vid sidan av syftet att främja sparsamhet enligt punkt 2.1 får stiftelsen även främja samhällsnytta, näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom Sparbanken Alingsås AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag och annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen av stiftelsens förmögenhet. Anser styrelsen att det är påkallat av särskilda skäl får sådant bidrag eller stöd även lämnas med användande av den del av stiftelsens förmögenhet om tio miljoner (10 000 000) kr som genom stiftelseförordnandet tillskjutits som likvida medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Alingsås
Organisationsnummer:802426-5988
Adress:
  • Box 553
  • 441 16 Alingsås
Telefonnummer:070-595 08 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:175 859 890 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS