ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna lägges en fjärdedel av den årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden användes till ett stipendium. Stipendiet utbetalas terminsvis sedan Inspektor stadfäst valet. För erhållande av detta stipendium erfordras, att inom nationen hava vistats två terminer vid universitetet, hava blivit vald till junior vara känd för flit, kunskaper och goda seder och slutligen vara, om dock ej medellös, likväl ej i sådana omständigheter, att stipendiet för honom vore obehövligt i och för hans vistande vid universitetet. Stipendiet utdelas för två terminer i taget. En och samma stipendiat får uppbära stipendiet i högst fyra terminer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Södermanlands-Nerikes nations enskilda stipendiefondstiftelse
Organisationsnummer:802481-0650
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS