ÄNDAMÅL

På grund av bestämmelserna i urkunderna till Björkmanska premiefonden och Amanda Kristina Henrikssons fond, skall underhåll till gravskötsel utgå ur samfondens medel. För gravskötsel får användas högst ett så stort belopp av samfondens avkastning som svarar mot resp fonds andel i samfondens avkastning.

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet.

Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Avkastningen skall användas till förmån för elever i kommunens skolor, en femtedel för gymnasieelever och fyra femtedelar för grundskoleelever, för

belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,

belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,

stipendium för fortsatt utbildning

hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,

hjälp åt elev för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel m m vilka ej skall bekostas med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skolstiftelsen
Organisationsnummer:869001-1583
Adress:
  • Servicekontoret
  • Lidköpings kommun
  • 531 88 Lidköping
Telefonnummer:0510-770000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS