ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela avkastningen som premier eller stipendier till elever i huvudkurs vid Svalövs Lantbruksskola som utmärker sig i husdjurslära, speciellt svinskötsel, eller till den som tänker studera vidare inom jordbruket. Elev härstammande från familjerna Per Bondesson, Svalöv, eller Ludvig Johnsson, Fjärestads Vestergård, önskas prioriteras om han eller hon gjort sig förtjänt därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sigrid och Lennart Bondessons Stiftelse
Organisationsnummer:844000-5331
Adress:
  • Ragnar Andersson
  • Nybodal 455
  • 253 41 Vallåkra
Telefonnummer:070-559 90 37
E-post:nybodal@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:191 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS